Hizmetlerimiz

Psikoeğitim ve Destek Grupları

Sevgili Bakım Veren;

Sevdiğiniz bir aile üyenizin hastalığı ile baş etmenin stresli, yorucu ve zor olduğunun bilincindeyiz. Bu uzun ve zorlu yolculukta, siz bakım verme rolünü üstlenen değerli kişilerin yanında olabilmek için ve bilgi birikimimizin sizlere rehber olması adına online psikoeğitim ve destek grupları oluşturduk.

Bakım Veren Neden Desteğe İhtiyaç Duyar?

Klinik nöropsikolog demans hastaları ile nöropsikolojik değerlendirme ve bilişsel rehabilitasyon gibi uygulamalarda bulunur. Bu da hasta ile en iyi ihtimalle haftada iki kere görüşmek anlamına gelir. Kalan sağlık çalışanları için de benzer bir durum geçerlidir. Hasta kalan tüm zamanını eğer profesyonel bir bakım hizmeti almıyorsa ya da bir bakım kurumunda kalmıyorsa bakım veren rolünü üstlenmiş aile üyesi ile geçirmektedir. 
Bakım veren bir yandan sevdiği aile üyesi ile yavaşça vedalaşırken diğer yandan zamanının büyük bir kısmını hasta ile geçirerek fiziksel bir bakım sunmak zorunda kalır. Bu da bakım verme rolünü üstlenen kişinin hayatında psikolojik, fiziksel, ekonomik ve sosyal zorlukları beraberinde getirmektedir Tam da bu sebeple ruh sağlığı çalışanlarının yalnızca hasta ile değil bakım veren ile de destekleyici çalışmalar yapması önemlidir.

Kaizen Nöropsikoloji - Bakım Veren Psikoeğitim ve Psikolojik Destek Grubu

Psikoeğitim, hastaların ve hasta yakınlarının hastalıkla başa çıkmalarını sağlamak, tedaviye uyumunu ve tedavinin etkinliğini arttırmak için hasta ve hasta yakınlarına hastalık ve tedavisi ile ilgili olarak verilen eğitime verilen isimdir. Psikoeğitimin amacı hastaya ve yakınlarına hastalıktan minimum seviyede etkilenecek şekilde hayatlarını nasıl sürdürebileceklerine dair bir yol haritası çizmektir. Psikoeğitim ile bakım verenler başa çıkmaya çalıştıkları hastalık, tedavi süreci, bu sürece nasıl katkıda bulunabilecekleri, hastaya evde nasıl bir bakım sağlayabilecekleri, hasta ile nasıl aktiviteler yapabilecekleri gibi bilgileri öğrenmekte ve bu sayede hasta ile daha rahat bir şekilde ilgilenebilmektedirler.
Destek grubu ise benzer deneyimler yaşayan veya yaşamış insanların bir araya gelerek bir moderatör eşliğinde deneyimlerini, duygularını, durumla nasıl başa çıktıklarını, hastalık ve tedaviye dair bilgi ve düşüncelerini paylaştıkları bir ortamdır. Bu sayede benzer deneyimler yaşayan insanlarla bir araya gelen bakım verenler hem duygu ve düşüncelerini ifade edebilecek bir alan bulmakta hem de kaybettikleri sosyal hayatlarını bir nebze olsun geri kazanabilmektedir.

Yapılan araştırmalar düzenli olarak psikoeğitim alan ve destek gruplarına katılan bakım verenlerin kendi psikolojik durumlarında ve dolaylı olarak hastalarının durumunda olumlu yönde bir değişim olduğunu göstermektedir. 
Kaizen nöropsikoloji olarak hedefimiz ülkemizde yeterince destek bulamamış olan, bakım verme gibi önemli ve kutsal bir görevi üstlenmiş olan bireylere bu yolculukta eşlik edebilmek, bilgiyi ulaşılabilir kılarak kaygılarını hafifletebilmek ve bu zorlu süreci mümkün olduğu kadar çok bilgi ve destek alarak geçirmelerine yardımcı olmaktır.

Eğer bir yakınınız demans / Alzheimer ile baş etmekteyse ve bakım verme sürecini üstlendiyseniz menüdeki “Destek Programımız” başlığından programımızın içeriğini ayrıntılı olarak inceleyebilir, “Duyurular” kısmından ise en güncel gruplarımızın tarihlerine bakabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi ve kayıt için bizlere e posta veya telefon yolu ile ulaşabilirsiniz.

Scroll to Top