Hakkımızda

Kaizen Nedir?

Japonca’da kai (değişim) ve zen (iyi) kelimelerinin birleşmesi ile meydana gelmiş olan “kaizen” kelimesi “İyiye doğru giden değişim, gelişim” anlamına gelir. Aynı zamanda bir Japon felsefesi olarak bilinir ve hayatın birçok alanında ve birçok sektörde, özellikle de iş dünyasında ve ekonomide bu felsefe benimsenir.

Bu felsefede takım çalışması, çevreye, insana ve yeni fikirlere saygı, demokrasi kültürü, sürekli değişim ve gelişim vardır. Küçük adımlarla, insan doğasındaki radikal değişim korkusuna mahal vermeden sorular sormak, yeni düşünceler üretmek, küçük eylemlerde bulunmak, küçük başarıları takdir etmek ve küçük ama önemli anların farkında olmak esastır.

Kaizen İsmini Neden Seçtik?

Kaizen ismini seçtik çünkü en zorlu durumlarda, en büyük problemlerde bile insanın gelişmeye, iyiye doğru gitmeye ve iyileşmeye açık bir varlık olduğunu biliyoruz. Bu, elbette zorlukları yok saymak ve sadece olumluya odaklanmak anlamına gelmiyor. Tam aksine, Kaizen felsefesine göre problemin varlığı esastır. Problemi kabul etmek, anlamak ve ardından da çözüm yolları aramak veya çözülemiyorsa yeni duruma uyum sağlama yolları bulmak insanı iyiye götüren süreçtir.

İşte bizim hedeflerimiz de tam olarak bunlar. Kendi alanımız klinik nöropsikolojinin sağlık problemlerinin çözümlerine destek olabileceği, yalnız bırakılmış hasta ve hasta yakını gruplarına ilaç olabileceği pek çok alan görüyoruz. Küçük adımlarla, yenilikçi süreçler geliştirerek, nasıl daha çok yardımcı oluruz ve nasıl daha iyiye gideriz sorusunu kendimize sürekli sorarak bu boşlukları yavaş yavaş doldurmayı ve bu destekleri sağlamayı hedefliyoruz.

Umuyoruz ki bu küçük başlangıç ile sürekli iyiye doğru adımlar atmaya devam edebiliriz.

Kaizen Nöropsikoloji

Beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi inceleyen psikolojinin bir alt alanı olan nöropsikoloji uygulamalarının bu alanda eğitim sürecini tamamlayan uzmanlar tarafından uygulandığı 2021 yılında kurulmuş bir oluşumdur.

Hedeflerimiz:
Nöroloji ve psikiyatri bilimine yardımcı klinik nöropsikoloji uygulamalarının yaygınlaşmasına destek olmak
Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar sonucu bilişsel işlev kaybına uğramış kişilere ve bu kişilerin bakım verenlerine destek sunmak
Meslek etiğine bağlı kalarak bilgiyi ulaşılabilir kılmak

Klinik Nöropsikolog Simay Bayatlı

Klinik Nöropsikolog Simay Bayatlı, Bilkent Üniversitesi psikoloji bölümünden Haziran 2018’de onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Erasmus+ programı ile 5 ay boyunca Belçika’daki Leuven Katolik Üniversitesinde bulunmuştur. Mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Laboratuvarında araştırma koordinatörü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji Laboratuvarında araştırma asistanı olarak görev yapmıştır.

Eylül 2019’da Hollanda’daki Groningen Üniversitesinde Klinik Nöropsikoloji alanında yüksek lisans eğitimime başlamıştır. Eğitimi sırasında Hollanda Eğitim Bursunu almaya hak kazanmıştır. Ağustos 2021’de onur öğrencisi olarak mezun olmuştur. Bitirme tezini “Tipik Alzheimer Hastalığındaki Görsel Algısal Bozukluklar” üzerine yazmıştır. Şu an Kaizen Nöropsikoloji’de bakım verenlere psikoeğitim ve destek vermektedir.

Klinik Nöropsikolog Beste Uysal

Klinik Nöropsikolog Beste Uysal 2018 Ocak’ta psikoloji lisans eğitimini Özyeğin Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Bu süreçte yaptığı stajlar ve araştırma deneyimleri ile psikolojinin pek çok farklı alanını tanımış, sonunda beyin-davranış ilişkisine olan ilgisi sebebi ile nöropsikolojiye yönelmiştir. Türk Psikologlar Derneği’nden “Nöropsikolojik Değerlendirme” eğitimi almış ve ardından da Hollanda, Groningen Üniversitesi’nde “Klinik Nöropsikoloji” yüksek lisansını tamamlayarak uzmanlığını almıştır.

Türkiye’ye döndüğünde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı’nda bir staj dönemi tamamlamıştır. Güncel olarak MEF Üniversitesi’nde Demans ve Bakım Veren Yükü Araştırma Grubu’nu yönetmekte ve Kaizen Nöropsikoloji’de ise bakım verenlere psikoeğitim ve destek vermektedir.

Scroll to Top