Hizmetlerimiz

Bilişsel Değerlendirme ve Testler

Nöropsikolojik Testler (NPT): Nöropsikolojik değerlendirme nöroloji ve psikiyatri alanlarında tanıda yardımcı, kişinin zihinsel durumunu ve bilişsel fonksiyonlarını ölçen ve değerlendiren bir muayene yöntemidir. Kapsamlı bir nöropsikolojik değerlendirme dil, bellek, dikkat, yönetici ve yürütücü işlevler ve görsel-uzamsal işlevler konusunda uygulayıcıya bilgi verir.

Eğer siz ya da aile bireyiniz günlük hayat işlevselliğini etkileyen;

  • Unutkanlık,
  • Dikkat eksikliği problemleri,
  • Yer yön bulmada problemler,
  • Planlama, organizasyon ve soyutlama becerilerinde problemler
  • Nesneleri tanıma ve isimlendirme ile ilişkili problemler
  • Bunlara eşlik eden davranış problemleri

gibi sorunlar ile karşılaştıysanız ve Ankara ya da İstanbul’da ikamet ediyorsanız nöropsikolojik değerlendirme için e posta ya da telefon yolu ile bizlere ulaşabilirsiniz.

Moxo Dikkat Testi:

Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performanslarını ölçen, eğitim alıp sertifika edinmiş yetkin uzmanlar tarafından uygulanan ve raporlanan, bilgisayarlı, objektif bir değerlendirmedir. 6-12 yaş arası için çocuk formu ve 13-65 yaş arası için de yetişkin formu kullanılmaktadır.


Yetişkin veya Çocuk;
Çok hareketliyse, yerinde duramıyorsa ve bu sebeple sık yaralanmalara veya problemlere maruz kalıyorsa
Odaklanma veya dikkati sürdürme problemleri sebebi ile akademik başarısı düşükse ve okulda/işte problem yaşıyorsa
Zaman sınırı olan görev ve çalışmalarda problemler yaşıyorsa ve günlük hayatında işleri öncelik sırasına koyup zamanında yetiştirmekte zorlanıyorsa
Ani tepkiler veriyor ve dürtüsel davranışlar sergiliyorsa

ve tüm bu problemler bireyin günlük hayat işlevselliğine zarar veriyorsa ve İstanbul’da ikamet ediyorsanız bize e posta ya da telefon yolu ile ulaşarak Moxo Dikkat Testi için randevu oluşturabilirsiniz.

Çocuk Objektif ve Projektif Testleri:

Çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişim sürecini değerlendirme amaçlı objektif ve projektif testler uygulanmaktadır. Uyguladığımız testlerin listesi:
Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
Aile Çiz
Benton Görsel Bellek Testi
Burdon Dikkat Testi
Frankfurter Dikkat Testi
Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
Gesell Gelişim Testi
Goodenough – Harris Bir insan Çiz Testi
Kent Testi
Kinder Angst – Çocuklarda Korku Düzeyi Testi
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Peabody Resim Kelime Testi
Porteus Labirent Testi
R.B Cattel 2-A Testi
SDÖT (Sayı Dizisi Öğrenme Testi)
Eğer çocuğunuzun gelişim sürecinde problem yaşadığı ya da yaşıtlarına göre zorluk çektiği bir alan ile karşılaştıysanız ve İstanbul’da ikamet ediyorsanız değerlendirme için eposta veya telefon yolu ile bizlere ulaşabilirsiniz.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI):

Bu test bireyin kişilik özelliklerinin ve psikopatolojilere olan yatkınlığının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yetişkinler ile uygulanır. Genellikle terapi sürecine başlamadan önce ayrıcı tanıya yardımcı olarak ya da tedavi planı oluşturulması konusunda yol gösterici olarak uygulanmaktadır. Eğer terapistiniz, doktorunuz ya da resmi bir kurum talep ettiyse ve İstanbul’da ikamet etmekteyseniz bizlere MMPI uygulaması için e posta ya da telefon yolu ile başvurabilirsiniz.

Scroll to Top