Hizmetlerimiz

Bilişsel Rehabilitasyon Uygulamaları

Beynin her daim öğrenmesi ve kendini geliştirebilmesi mümkündür. Bu esnek yapısını açıklayan kavrama da nöroplastisite denir. Beyni bu anlamda bir kas gibi düşünmek mümkündür. Nasıl ki vücudumuzdaki kasları çalıştırdıkça geliştirir ve güçlendiririz, beyin de aynı bu şekilde işler.

Nöroplastisitenin varlığı şuna işaret eder: Bilişsel bir kayıp durumunda beyin kendini yenileyebilir, onarabilir veya onaramadığı durumlarda da içsel veya dışsal kaynaklar sayesinde bilişsel kayıpları mümkün olduğunca telafi edebilir.

Dolayısıyla nörolojik ya da psikiyatrik hastalıklardan dolayı hafıza, dikkat, planlama, organizasyon, nesne adlandırma gibi işlevleri zarar görmüş kişilerde bilişsel rehabilitasyon uygulamaları ile beyni işler halde tutmak ve böylelikle de kişinin günlük hayat kalitesini arttırmak mümkündür. Böylece kişinin bağımsız yaşamasına, kendisi için önemli olan günlük işlerini ve aktivitelerini yerine getirmesine destek olunur.
Bizler Kaizen Nöropsikoloji ekibi olarak demans, inme, travmatik beyin hasarı gibi nörolojik hastalıklar sonucunda ya da şizofreni ve diğer psikotik bozulmalar gibi psikiyatrik hastalıklar sonucunda bilişsel işlevleri zarar görmüş kişilere bilişsel olarak uyarıcı etkinlikler ve rehabilitasyon uygulamaları desteği vermekteyiz. Bu konuda siz ya da bir yakınınız desteğe ihtiyaç duyduğunuza inanıyorsanız ve Ankara ya da İstanbul’da ikamet ediyorsanız e posta ya da telefon yolu ile bize ulaşabilirsiniz.

Scroll to Top